Bioder'in size özel cilt bakım programını keşfedin..

B'İOTA VAKFI

Cilt ve saç bakımı ile ilgili sorunlara çözüm getiren markalara sahip olan B'IOTA Laboratuvarları gücünü Anadolu'da yetişen endemik bitkilerden almaktadır. Anadolu'nun en değerli hazinelerinden birisi olan endemik bitki zenginliğine verilen önem ile birlikte toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eden B'IOTA Laboratuvarları buradan yola çıkarak Şubat 2008 tarihinde B'IOTA Vakfı'nı kurmuştur.

Burada ana düşünce ve başlangıç noktası; topluma karşı duyulan sorumluluktur. Şirketlerin faaliyetlerini yürüttükleri topraklarda ticari faaliyetlerinin dışında toplumsal fayda sağlayacak çalışmalar yapmaları, zaman zaman toplumsal yaraları kapatmaları, halktan alınanı halka vermeleri gerekliliği ilkesinden yola çıkılmıştır. Çalışmaları ile örnek bir şirket olmak isteyen B'IOTA Laboratuvarları; eğitim, çevre ve sosyal dayanışma alanlarında faaliyet gösterecek B'IOTA Vakfı'nın tüm finansal desteğini vermektedir.

B'IOTA Vakfı bitkilerin ve doğal çevrenin korunması, toplumda çevre bilincinin geliştirilmesi, eğitim ve bitkisel araştırmalara yönelik çalışmaların desteklenmesi yönünde faaliyet göstermektedir. Ana faaliyet alanı eğitim ve çevre olan B'IOTA Vakfı toplumsal sorumluluk bilinciyle faaliyetlerini düzenlemektedir. Bu kapsamda;

Eğitimde kişilere fırsat eşitliği sağlayarak eğitim desteği vermeyi amaçlayan vakıf, bu konuda üniversite öğrencilerine burs vermektedir.

Bitkiler konusunda oldukça zengin olan ülkemizde bitkilerin korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi ve bitkisel araştırmaların desteklenmesi B'IOTA Vakfının öncelikleri arasında yer almaktadır.

B'IOTA Vakfı bitkilerin ve doğal çevrenin korunması bilincinin yerleştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla bir botanik bahçesi kurmak üzere çalışmalarına devam etmektedir.

Botanik bahçesi ile dünyadaki benzerleri ile işbirliği içinde olarak bitkilerimizin korunması, canlı bitki koleksiyonu ile bitkiler konusunda eğitim gören öğrencilere staj imkanı sağlanması ve halkın bu konuda bilinçlendirilmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Biota Labaratuvarları © 2017. Tüm Hakları Saklıdır.